Srovnání zdravotních pojišťoven


Nabízíme aktuální a přehledné srovnání nabídek jednotlivých zdravotních pojišťoven na jednom místě. Finální rozhodnutí o ideální zdravotní pojišťovně je pouze na Vás. Kromě přehledu nabídek zdravotních pojišťoven nabízíme také zajímavé informace věnované prevenci zdraví.

Aktuality

Ozónová díra se už nezvětšuje, melanomů však stále přibývá

Neustále se zvyšující počet maligního melanomu, nejzhoubnějšího kožního nádoru, je v jednoznačné souvislosti se ztenčením ochranného ozónového obalu kolem Země. Ozónová vrstva se narušovala od roku 1980 vlivem vypouštění freonů, hnacích plynů např. ve sprejích, do ovzduší. Freony se již nepoužívají a od roku 2000 pozorujeme postupné zlepšování stavu, ačkoliv návrat k normálu bude trvat dalších 100 let – ztenčení ozónové vrstvy nad Antartidou má i letos velikost Severní Ameriky. Největší počet případů maligního melanomu je u bílé populace v Austrálii a na Novém Zélandu, které se geograficky nachází nejblíže ozónové díře. Česká republika je ve výskytu maligního melanomu na 12.- 15. místě ve světě. Za posledních 40 let výskyt u nás stoupl o více jak 350%! Ročně v České republice onemocní více jak 1000 osob a přes 400 osob na tuto chorobu umírá.

Prevence zachránila tisíce životů

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo první výsledky z programu adresného zvaní na preventivní protirakovinné prohlídky. V roce 2014 odeslaly zdravotní pojišťovny téměř 2 miliony pozvánek na preventivní vyšetření děložního hrdla, prsou a tlustého střeva a konečníku těm občanům, kteří bezplatné preventivní prohlídky neabsolvovali, ačkoliv na ně mají nárok. Na základě pozvánek se dostavilo k vyšetření 343 000 osob. Lékaři při prohlídkách zjistili u 105 pacientek rakovinu děložního hrdla, u 322 žen rakovinu prsu, u 165 osob rakovinu střev a u 4170 osob střevní nádor adenom, z něhož se rakovina může vyvinout. Naprostá většina objevených nádorů byla v počátečním stadiu, které poskytuje téměř úplnou šanci na vyléčení. Preventivní protirakovinné programy mají pozitivní dopad na pokles úmrtnosti. V rámci zemí OECD byla Česká republika oceněna jako „skokan desetiletí“ právě pro pokles úmrtí na rakovinu střev a konečníku a rakovinu prsu.

31. květen – Světový den bez tabáku

Podle aktuálních statistických průzkumů kouří v České republice asi 30% dospělých, o něco více mužů než žen (38% oproti 26%). Většina z nich jsou každodenní kuřáci, závislí na nikotinu. Ve srovnání s ostatními evropskými státy je Česká republika s tímto % kuřáků na zhruba 12. místě. Nejvíce se kouří v Řecku, Bulharsku a také v Rusku. Mnohem méně než Češi kupodivu kouří Slováci (23% dospělých). Nejméně kuřáků je v Evropě ve Švédsku (13%). Většina dospělých kuřáků si přeje přestat kouřit, mnozí se o to opakovaně pokoušejí. Pro ně je dobrou zprávou, že je to možné: jen u nás je asi 10% dospělých bývalými, odnaučenými kuřáky. To je více než půl milionu lidí, kteří nad tabákem zvítězili! V ČR je síť 38 Center pro léčbu závislosti na tabáku a více jak 200 dalších zdravotnických ordinací s kvalifikovaným personálem, který může zájemcům pomoci návyk na nikotin zvládnout. 31. květen, Světový den bez tabáku, se tak může stát skvělým prvním dnem bez cigarety!

Porovnej výhody

Podívejte se, co nabízí jednotlivé zdravotní pojišťovny svým pojištěncům

Přehled pojišťoven

Přehled všech pojišťoven se základními údaji

Porovnání výhod zdravotních pojišťoven

V kategoriích naleznete srovnání preventivních programů jednotlivých zdravotních pojišťoven. Pro srovnání platí podmínka, že preventivní program musí být dostupný pro všechny pojištěnce dané kategorie bez zásadního omezení. Kromě základních preventivních programů nabízejí jednotlivé pojišťovny navíc ještě bonusové programy, jako například Vitakonto, nebo Bonus plus. Tyto programy jsou ovšem buď podmíněny účastí v programu (Bonus Plus) - nejsou automaticky dostupné pro všechny pojiš...

Deset tisíc kroků denně pro zdraví

Moderní chytré mobily nabízejí spoustu užitečných i zábavných aplikací. Jednou z těch zdraví prospěšných je krokoměr, který je možné si do mobilu stáhnout v různých variantách a zkontrolovat si, kolik za den ujdeme kroků, čili jak jsme fyzicky aktivní. Krokoměry je možné si také pořídit jako samostatný malý přístroj, který lze bez problémů nosit celý den v kapse nebo na krku. A proč je tato věcička prospěšná?                      V dobách dávno minulých naši předkové, sběrači a lovci, byli fyzi...

Existuje „warfarinová dieta“?

Warfarin je lék, který u nás užívají desetitisíce lidí. Snižuje srážení krve a výrazně omezuje tvorbu krevních sraženin. Působí tak jako účinná léčba při mnoha onemocněních, například při fibrilaci srdečních síní, jako prevence plicních embolií i žilních trombóz. Velkou výhodou warfarinu je podávání v tabletách, takže je možné ho jednoduše užívat doma. Další výhodou je ekonomická dostupnost – je to levný lék, který plně hradí zdravotní pojišťovny, což jistě hraje roli u osob, které ho potřebují ...

Hluk škodí mnohem více, než si uvědomujeme

Jako hluk označujeme každý zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo rušivý pocit.  Z fyzikálního hlediska je to vlnění, které se šíří vzduchem, pevným i kapalným prostředím. Vnímáme jej především sluchem. V průběhu vývoje živých organizmů se sluch vyvinul hlavně jako smysl, který měl naše předchůdce varovat před nebezpečím, které nebylo vidět – např. blížilo-li se v noci nebo zezadu. Až mnohem později se přidala komunikační funkce. Na možné nebezpečí reaguje lidské tělo stresovou reakcí. Připravuj...

Jak jste na tom se zdravím?

Cítíte se zdraví? Znáte svůj zdravotní stav? Umíte dobře pečovat o tělo i duši? Žijete zdravým způsobem života, máte správný životní styl? Víte to? Je vůbec potřebné to vědět? Pro začátek zkuste vyplnit malý test: RIZIKO  PRO  ZDRAVÍ:Žádné nebo jen nízké rizikoStřední rizikoVysoké rizikoVelmi vysoké riziko 1.  Kouříte tabákové výrobky (cigarety, dýmka, doutníky, vodní dýmka...)? ne, nikdy jsem  nekouřil/a přestal/a jsem kouřit před více jako 10ti lety   kouřím nepravidelně ...

V čem je kouzlo dobré kondice

Každý už mnohokrát slyšel, že pravidelný pohyb, cvičení, plavání a rekondiční aktivity vůbec člověku prospívají. Určitě každý si také už někdy předsevzal, že bude chodit běhat, začne denně cvičit, každý týden si půjde zaplavat nebo zajde do sauny. Obvykle jsme plni dobrých plánů na přelomu nového období nebo tehdy, když nás třeba bolest zad začne omezovat v běžném životě nebo když se vyděsíme pohledem na displej osobní váhy. Takže určitě začneme: od zítřka, od příštího týdne, od Nového roku… A t...

Preventivní prohlídky – ANO! Ale proč?

Všichni rodiče malých i větších dětí považují za samozřejmé, že přichází s dětmi k lékaři nejen tehdy, když dítě onemocní, ale i na tzv. preventivní prohlídky. Lékař zve děti v pravidelných intervalech, které jsou dány vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. V prvním roce života tak dítě absolvuje několik těchto preventivních vyšetření, později se intervaly prodlužují a dítě chodí „na prevenci“ 1x za dva roky.  Stručně řečeno, při preventivních prohlídkách posuzuje lékař vývoj a zdraví dítěte s cí...

Očkování

Očkování je jeden ze způsobů, jak se můžeme bránit vzniku a šíření infekčních onemocnění. Ve většině situací očkování napodobuje stav, jako kdyby v organismu probíhala přirozená infekce. Jakmile se do těla dostane očkovací látka se svou aktivní složkou do organismu, je z tohoto místa dopravena pomocí speciálních buněk do nejbližší mízní uzliny, kde dochází k prvotní stimulaci imunitního systému. Zde se tvoří protilátky nebo buňky, které jsou schopny při dalším kontaktu s antigenem očkovací látky...

Partneři projektu